2013 metų pabaigoje rašytojo šeimos iniciatyva jo gimtojoje Jonavoje drauge su miesto savivaldybe buvo įsteigta G. Kanovičiaus vardo premija. Premija skiriama kasmet Jonavos rajono gimnazijų 3–4 klasių mokiniams už geriausius rašinius, parašytus tema „Jonavos tautinių mažumų gyvenimo ženklai – miesto istorijos liudytojai“. Su premijos nuostatais galima susipažinti čia:
http://www.jonava.lt/lt/aktualijos/-/asset_publisher/hEO8/content/patvirtinti-g-kanoviciaus-premijos-skyrimo-nuostatai
info@gkanovich.com | © 2003-2020 All rights reserved www.gkanovich.com | Svetainėje panaudotos Marko Kanovičiaus iliustracijos